Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2013

becolorfull
Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny.
— Oscar Wilde
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88

December 20 2013

becolorfull
Kiedy ktoś od Ciebie odchodzi, pozwól mu na to. Twoje przeznaczenie nie jest związane z kimś, kto Cie opuszcza. To również nie znaczy, że taka osoba jest zła. To po prostu oznacza, że już wypełniła swoją rolę w Twoim życiu.
— Samouzdrawianie
Reposted frompassionative passionative

November 28 2013

becolorfull
0120 5abb 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
becolorfull
0148 a83b
Reposted fromyoungandbeautiful youngandbeautiful
becolorfull
0230 349c 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
becolorfull
Jeśli pozwolisz jej odejść, umrzesz. Umrze serce, a to najpaskudniejsza śmierć. 

— Zakochany Paryż
Reposted fromunr-eal unr-eal
becolorfull
becolorfull
becolorfull
becolorfull
becolorfull
Wierze w to, że ludzie nie spotykają się przypadkiem.
becolorfull
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem...
— Czesław Niemen - "Klęcząc przed Tobą"
becolorfull
Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się powrotem.
— S@motność w sieci -J.L.Wiśniewski
becolorfull
-Trzy miesiące temu powiedziałbym, że jeżeli kogoś szczerze kochasz, musisz pozwolić mu odejść. Ale teraz patrzę na ciebie[...] i widzę, jak głęboko się myliłem. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, musisz zrobić wszystko, żeby go zatrzymać."
— Jodi Picoult
becolorfull
Każdy z Nas jest miłością czyjegoś życia..
— A.S. Greer
becolorfull
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
becolorfull
Smutno jest zdać sobie sprawę z tego, że tym, których kochamy, będzie lepiej bez nas.
— Sophie Jordan "Ognista"
becolorfull
Znajdź swoje miejsce w życiu. Znajdź miejsce gdzie należysz. Wtedy znajdziesz szczęście.
becolorfull
KOBIETY MAJĄ TENDENCJE DO CZEKANIA NA MĘŻCZYZNĘ, KTÓRY JUŻ PIERDOLI ŻYCIE INNEJ.
becolorfull
jeśli miłość jest człowiekiem, chodzi mi o Ciebie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl